Aanmelden

Onthoud mij

Header

Welkom op de website van samenwerkingsverband Scope, Scholen voor Christelijk Primair Onderwijs.

Binnen Scope werken zestien scholenclusters samen met de Educatieve Academie van Viaa aan de professionalisering van beginnende leerkrachten voortkomend vanuit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016.

In een zestal deelprojecten die binnen alle samenwerkende scholenclusters aan de orde zijn wordt samengewerkt om te komen tot een gewortelde verdieping waarbij ook een link naar de lerarenopleiding blijvend vorm krijgt. De zestal deelprojecten waaraan wordt gewerkt worden onder het kopje Deelprojecten verder toegelicht.

De projecten Opleiden in de school en het project De Academische basisschool vallen ook onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Scope.

Het aansturen van de projecten, het regelen van de bemensing en de instructie/bijsturing op de projecten krijgt vorm via de stuurgroep, het stafbureau (dagelijkse gang van zaken) en de projectgroepen. Hierbij draagt de stuurgroep eindverantwoordelijkheid voor het beleid van Scope.